Route

Locatie Lelystad in MC Zuiderzee. Klik hier.

Locatie Zwolle, Windesheim gebouw Z. Klik hier

Locatie Harderwijk, ´╗┐Sportcentrum Iedema. Klik hier