Obesitas is een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat, dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. In deze definitie, afkomstig uit de CBO-richtlijn (2007) obesitas, wordt een aantal belangrijke elementen aangegeven:

  • Obesitas is een ziekte. Dat betekent dat er medische aandacht op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling voor nodig is en dat deze toestand niet alleen kan worden beschouwd als een ongemak.
  • Deze ziekte is chronisch. Dit houdt in dat obesitas een levenslang probleem is, waarvoor voortdurende aandacht nodig is en waarvoor op dit moment geen genezing bestaat.
  • De vetstapeling is zodanig, dat dit leidt tot gezondheidsproblemen. Dit verwijst naar de totale hoeveelheid lichaamsvet enerzijds en de vetverdeling anderzijds.

BMI

Om obesitas vast te stellen wordt de Body Mass Index, (BMI) gehanteerd. Bij een BMI van 30 of meer wordt de diagnose obesitas gesteld. De mogelijke gezondheidsschade wordt niet alleen bepaald door de BMI, maar juist ook door vetverdeling en andere risicofactoren of aandoeningen. Ook mensen met overgewicht, tussen 25-30 BMI, kunnen een verhoogd risico hebben op gezondheidsschade. De gezondheidsschade kan bestaan uit vermindering van gewricht gerelateerde kwaliteit van leven, verlies van gezonde levensjaren, ontstaan van een chronische aandoening en ziektes.

Obesitas in Nederland

In 2016 had ruim 50% van de Nederlandse bevolking, boven de 20 jaar, overgewicht. Bij mannen lag dit percentage iets hoger (53%) en bij vrouwen was dit ruim 47% (Bron: CBS). In de toekomst zal dit aantal alleen nog maar verder toenemen.

Opvallend is dat overgewicht (BMI tussen 25-30) bij mannen vaker voorkomt, terwijl obesitas (BMI boven de 30) juist vaker bij vrouwen voorkomt.