Tijdens het multidisciplinair jaartraject werkt u in twaalf maanden aan een gezonder gewicht. Dit doet u door te bewegen, leefstijltrainingen te volgen en aan de slag te gaan met de adviezen van de diëtist.

Hoe ziet het jaartraject eruit?

De training bestaat uit cardio- en krachtoefeningen, waarbij u ondersteund wordt door een fysiotherapeut of psychomotorisch therapeut. U traint in een groep, maar wel op uw eigen tempo en niveau. De therapeut zal meetweken inlassen, om te kijken of er progressie wordt geboekt. Dit wordt gedaan aan de hand van een conditietest, een krachttest en het meten van de buikomvang. Ook zal de therapeut u helpen bij het stellen van reële doelen. Het jaartraject duurt twaalf maanden, waarvan u de eerste zes maanden twee keer per week sport en de laatste zes maanden één keer per week. U sport onder begeleiding van een therapeut van FysioHolland in een energieke, sociale omgeving met mensen die ook aan gewichtsverlies werken.

Leefstijltraining

Gedurende het traject volgt u tien leefstijltrainingen van 1 tot 1,5 uur per keer. Deze worden gegeven door de leefstijlcoach. De trainingen bestaan uit voorlichting over aanpassingen op het gebied van eetpatronen, sociale contacten, zelfbeeld, lichaamsbeeld en omgaan met emoties en stemming. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.

Diëtist

Het traject bij de diëtist wordt afgestemd op uw situatie en doelen. De diëtist bepaalt samen met u hoe vaak en wanneer u een afspraak heeft. Het gemiddelde is één consult per vier tot zes weken. De intake duurt 45 minuten. Een regulier consult duurt tussen de 15-30 minuten.

Tijden het consult worden samen met u haalbare doelen gesteld, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ook meet de diëtist uw lichaamssamenstelling. Het is belangrijk dat u werkt aan een verandering van leefstijl, waarbij het gewichtsverlies op lange termijn gewaarborgd blijft.

Vorderingen

Uw vorderingen worden bijgehouden door ons en door uzelf in de hiervoor bestemde map en zijn inzichtelijk voor al uw behandelaars. Uiteraard is er zo nodig communicatie tussen de verschillende behandelaars.

Het is belangrijk dat u deelneemt aan het totale programma. Aanwezigheid is een must.