Klachtenregeling

In principe bespreekt de klager het probleem eerst met de behandelaar, mogelijk met direct leidinggevende. Indien dit nodig is wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt, zodat de behandelaar voldoende tijd kan uittrekken voor het gesprek. Samen wordt gezocht naar een bevredigende oplossing.

Kan er niet tot een oplossing worden gekomen, dan wordt de klacht in essentie en met korte context gemeld aan de directie (deroy@obesitaspoli.com). De directie zal de klacht door bemiddeling tussen de klager en de medewerker(s) in de organisatie die de klacht aangaat, trachten op te lossen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangegeven wat de (on)mogelijkheden, zowel in- als extern, van afwikkeling zijn.

Wanneer klager en directie ook niet tot een oplossing kunnen komen of de klacht betrekking heeft op de directie zelf, zorgt de directie voor het doorsturen van de klacht aan de klachtencommissie. Het is voor de patiënt ook mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de klachtencommissie (klachtencommissie@zorgteam.nl).

Klikt u hier voor ons klachtenreglement.