Over Obesitaspoli

Vanaf heden is Obesitaspoli onderdeel van FysioHolland. Obesitaspoli wil mensen met ernstig overgewicht begeleiden naar een medisch gezonder gewicht. Voorafgaand aan de start van het programma heeft u een intakegesprek in het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad met één van de fysiotherapeuten. Een verwijzing van de huisarts voor deelname aan dit programma is niet nodig. De diëtist vraagt u mogelijk wel om een verwijzing voor diëtetiek.

Obesitaspoli is gevestigd binnen het ziekenhuis van MC Zuiderzee in Lelystad, Windesheim On Campus in Zwolle en in Sportcenrum Iedema in Harderwijk. Wilt u direct een afspraak maken? Neem gerust contact op via (0320) 27 16 12 of e-mail naar beweegtraject@obesitaspoli.com.

Persoonlijk behandelplan op basis van de intake
Voordat u aan het traject begint vindt er een intake plaats. Hierin wordt samen met u gekeken naar uw wensen en doelen en wordt er gekeken of het haalbaar is om deel te nemen aan het (beweeg)programma.

Gecombineerde behandeling van obesitas in teamverband
De gecombineerde behandeling van obesitas in teamverband, heeft als rode draad de mix van het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en het in gang zetten van gedrags-/leefstijlverandering.

In een periode van totaal 12 maanden wordt u door een gespecialiseerd team behandeld. Deze behandeling bestaat uit een programma dat wordt uitgevoerd door therapeuten, leefstijlcoaches en diëtisten. Op indicatie (met verwijzing van de huisarts) kan er een psycholoog worden ingeschakeld. Omdat de start met het bewegen een intensief gedeelte van de behandeling is, starten we wat later met de andere onderdelen van het programma.

Hoe ziet het beweegtraject eruit?
De training bestaat uit cardio- en krachtoefeningen, waarbij u ondersteund wordt door een fysiotherapeut of psychomotorisch therapeut. U traint in een groep, maar wel op uw eigen tempo en niveau. De therapeut zal meetweken inlassen, om te kijken of er progressie wordt geboekt. Dit wordt gedaan aan de hand van een conditietest, een krachttest en het meten van de buikomvang. Ook zal de therapeut u helpen bij het stellen van reële doelen. Het beweegtraject duurt twaalf maanden, waarvan u de eerste zes maanden twee keer per week sport en de laatste zes maanden één keer per week. U sport onder begeleiding van een therapeut van FysioHolland in een energieke, sociale omgeving met mensen die ook aan gewichtsverlies werken.

Rol van de diëtist
Het traject bij de diëtist wordt afgestemd op uw situatie en doelen. Samen met u bepalen we hoe vaak u naar de diëtist gaat. Het gemiddelde is één keer per zes weken. Een regulier consult duurt 30 minuten. Tijdens het consult wordt uw gewicht, vetpercentage en spiermassa gemeten. Het is belangrijk dat u gewicht en vet verliest en uw spiermassa behoudt. Wanneer u merkt dat u moeite heeft met volhouden, kan het raadzaam zijn om tussendoor extra consulten te plannen. Dit kan zowel een regulier (30 minuten) als een kort (15 minuten) consult zijn. De focus bij tussentijdse consulten ligt vaak op motivatie, advies en uw voortgang.

Leefstijltraining
Tijdens het traject krijgt u leefstijltraining van de leefstijlcoach. De trainingen bestaan uit voorlichting over aanpassingen op het gebied van eetpatronen, sociale contacten, zelfbeeld, lichaamsbeeld, omgaan met emoties en stemming.

Vorderingen
Uw vorderingen worden bijgehouden door ons en door uzelf in de hiervoor bestemde map en zijn inzichtelijk voor al uw behandelaars. Uiteraard is er zo nodig communicatie tussen de verschillende behandelaars. 

Waar en wanneer?
Na de intake wordt in overleg bepaald op welke dag en tijdstip u kunt komen sporten. Obesitaspoli verzorgt beweegtrajecten in Harderwijk, Lelystad en Zwolle.

Kosten
Het beweegprogramma kost € 49 per maand.

Contact
U heeft het meeste contact met uw behandelaren, maar wordt waar nodig geholpen door de collega’s van de planning die uw aanspreekpunt zijn naast uw behandelaren. De planning is te bereiken per mail (beweegtraject@obesitaspoli.com) of telefonisch 0320 27 16 12 van 09:00 -12:30 uur en 13:00-16:30 uur.

Het is belangrijk dat u deelneemt aan het totale programma. Aanwezigheid is een must.

 

Contactgegevens

Heeft u vragen over het beweegtraject of wilt u zich inschrijven? Neem gerust contact met ons op.

Beweegtraject
T: (0320) 27 16 12 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00-12:30 uur en tussen 13:00-16:30 uur)
E: beweegtraject@obesitaspoli.com

Voor direct contact met bariatrie: (bereikbaar op werkdagen tussen 10-12 uur en tussen 14-15 uur)
T: (0320) 27 10 99

Voor direct contact met de diëtist: 
T: ​088 425 36 00 
E: ​klantcontact@dietheek.nl